lördag, november 22, 2008

Täckning av masten

Jag hade trott, i min enfald, att masten skulle ligga i ett mastskjul men så blev det inte pga platsbrist. För att lösa problemet inhandlades fyra bockar för att lägga masten på. Det här visade sig fungera alldeles utmärkt. Masten lades ej uppe på bockarna utan på bockarnas tvärsgående förstärkningsreglar. På detta sätt blir det lite luft ovanför masten som förhoppningsvis kan cirkulera. Presseningen är öppen nertill för att luftningen skall bli bättre. Eventuellt skall jag även lägga en "nockbräda" ovanpå bockarna för att få ännu bättre luftning.

Inga kommentarer: